Een (persoonlijke) boost nodig?

In een coach- of loopbaanadviestraject ga je actief aan de slag met het ontdekken van je mogelijkheden en het stellen van persoonlijke en/of professionele doelen. Het belangrijkste is dat je zelf in staat bent ontwikkeling en groei te realiseren. De coach is je kader.

Kennismaking

Een Ontwikkellink-traject begint altijd met een kennismakingsgesprek waarin je vragen kunt stellen aan coach Laurens Melein, en wederzijds. Laurens vraagt je o.a. wat je wilt veranderen. Het is belangrijk dat jij en Laurens een goede ‘fit’ hebben.

Persoonlijk plan

Na het oriënterend gesprek, stel je samen met Laurens een persoonlijk plan op. Hij stemt met je af met welk doel je het traject aangaat en aan welke ontwikkelingsvraag je wilt werken. Ook maakt hij een afspraak met je over de frequentie, het aantal coachsessies, evaluatiemomenten, etc. De coachsessies nemen gemiddeld één uur in beslag.


Maatwerkbegeleiding

Coachen is maatwerk. Geen vraag is immers hetzelfde. Vaste ingrediënten van een Ontwikkellink-traject zijn:

• één-op-één-sessies
• zelfonderzoek en thuisopdrachten
• persoonlijkheidsscan en/of assessment

Evaluatie

Het traject wordt afgesloten met een follow-up-gesprek. Hierin komen de volgende vragen aan de orde: Wat is er veranderd? Wat gaat goed? Waar loop je tegen aan? Val je in sommige situaties terug op oud gedrag? En hoe kun je op die punten weer zelf de regie in handen nemen?